Cele kursu:
1. Poznanie wymagań zawartych w Pilotażu otwartych danych badawczych w programie Horyzont 2020;
2. Przybliżenie pojęć: otwarte dane, metadane, licencjonowanie, repozytoria ;
3. Wskazanie najważniejszych materiałów informacyjnych i serwisów, które pozwolą wypełnić zobowiązania;
4. Przeprowadzenie krótkich testów sprawdzających zrozumienie informacji.

You are not logged in, in order to take the course you need to login

Ta lekcja pozwoli Ci uzyskać podstawową wiedzę na temat pilotażu otwartych danych badawczych (Open Research Data – ORD) w programie Horyzont 2020. Dowiesz się, dlaczego Komisja Europejska (KE) jest zainteresowana rozwojem otwartej nauki i usłyszysz o szczególnych wymaganiach dla beneficjentów grantów KE.

Ta lekcja zapozna Cię z koncepcjami zarządzania danymi badawczymi i wskaże serwisy, które pomogą w dostosowaniu się do wymogów KE.