Visibility as a measurable benefit of open access
Title in the original language
Widoczność, czyli wymierne korzyści z otwartego dostępu