Reuse
Title in the original language
Ponowne wykorzystanie danych


Article

Udostępnione materiały naukowe mogą służyć nie tylko do tego, by się z nimi biernie zapoznać, ale także do aktywnego ich wykorzystania. Ma to doniosłe znaczenie zwłaszcza w przypadku danych badawczych, które mogą stać się podstawą kolejnych badań. Aby odpowiedzialnie korzystać z otwartych zasobów, trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań: czy materiały pochodzą z odpowiedzialnego źródła (np. z instytucji naukowej)? czy są odpowiedniej jakości dla zamierzonego celu? na jakich zasadach prawnych zostały udostępnione?

Dane badawcze mogą posłużyć do badań zupełnie innych niż te, do których zostały pierwotnie zebrane lub wytworzone. Takie sytuacje są często niemożliwe do przewidzenia dla twórców danych. Dwa ciekawe przykłady wykorzystania zbiorów danych do zupełnie nowych badań można znaleźć w biuletynie share wydawanym przez Australijski Narodowy Serwis Danych (ANDS):

* http://ands.org.au/news-and-events/share-newsletter/share-23/data-dunge…
* http://ands.org.au/news-and-events/share-newsletter/share-23/coral-stud…

Authors: PON
Publication year: 2016
Language: Polish (PL)
Level of knowledge: Introductory: aware of
Usage rights:

Attribution - CC-BY

Audience