Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης για την Ανοικτή Επιστήμη - Κάλεσμα για μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα

Τί είναι Ανοικτή Επιστήμη;

Υπάρχει διαδικασία εκπαίδευσης για την Ανοικτή Επιστήμη;

Ποιες είναι οι πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

 

Η διαδικασία ποιοτικής εκπαίδευσης επάνω στις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές της Ανοικτής Επιστήμης είναι θεμελιώδης, ειδικότερα όταν στοχεύει σε μια πολιτισμική αλλαγή προς όφελος της επιστήμης, της έρευνας και της κοινωνίας. Οι πηγές και οι πόροι διδασκαλίας, που ενισχύουν το έργο των εκπαιδευτών αναφορικά με το πεδίο της Ανοικτής Επιστήμης, είναι σημαντικές παράμετροι.

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο FOSTER Plus υποστήριξε τη δημιουργία του Εγχειριδίου Εκπαίδευσης για την Ανοικτή Επιστήμη, προσκαλώντας 14 ειδήμονες από δέκα χώρες με στόχο να συμμετάσχουν σε ένα μαραθώνιο συγγραφής, σε συνεργασία με το TIB Hannover. Το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης για την Ανοικτή Επιστήμη έχει ως στόχο να αποτελέσει τη βασική πηγή και το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών Ανοικτής Πρόσβασης και Ανοικτής Επιστήμη. Φιλοδοξεί επίσης να υποστηρίξει και να συνδέσει μια αναδυόμενη κοινότητα, η οποία επιθυμεί να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις της ως πολλαπλασιαστές, εμπλουτίζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες και «ξεκλειδώνοντας» τη δυναμική της κοινότητας αυτής.

 

Το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης για την Ανοικτή Επιστήμη βρίσκεται πλέον σε μορφή OSTH 1.0 ως Gitbook και αποτελεί ένα «ζωντανό» βιβλίο, ανοικτό σε προσθήκες και προτάσεις, οι οποίες επιβλέπονται τακτικά από τους διαχειριστές μέσω git requests.

 

Καλούμε όσους συναδέλφους με αντικείμενο συναφές με την Ανοικτή Επιστήμη και/ή τη μετάφραση επιθυμούν να συμμετάσχουν στη μετάφραση του Εγχειριδίου στην ελληνική γλώσσα, να δηλώσουν την πρόθεσή τους στην  παρακάτω φόρμα έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00-13:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση.  

 

Στόχος μας είναι η διαδικασία παράλληλης και συνεργατικής μετάφρασης να ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 με ημερομηνία παρουσίασης της προόδου στις 25 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο διήμερης συνάντησης για την Ανοικτή Επιστήμη που διοργανώνεται από το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” και τα έργα OpenAIRE και RDA.

 

 

Συντονιστές ελληνικής μετάφρασης:

Βάσω Καλαϊτζή, Communications & Finance Project Officer, LIBER

Έλλη Παπαδοπούλου, Βιβλιοθηκονόμος στο Ε.Κ. “Αθηνά”, National Open Access Desk for Greece, OpenAIRE & National Node Manager, RDA-4

Γιάννης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΒΚΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών/LIBER Executive Board

Φώτης Ψωμόπουλος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ, Deputy Training Coordinator ELIXIR-GR