FOSTER discussion ‘Open Access in Lithuania: ‘Open access in Lithuania: aims and challenges’ (in Lithuanian) is stream at the annual international conference Social Innovations: Theoretical and Practical Insights (SOCIN).
The discussion will focus on the following questions:
• The areas of Open Access: research publications, research data and research infrastructures (soft and hard). What is more important?
• Green, gold or hybrid Open Access to publications. Which way do we choose?
• OpenAIRE2020: FP7 post-grant Open Access publishing funds pilot.
• What do we need to be willing to share our research data?


Abstract in the original language

FOSTER diskusija „Atviroji prieiga Lietuvoje siekiniai ir kliūtys" vyko Mykolo Romerio universitete orgaizuojamos kametinės tarptautinės mokslinės konferencijos „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos" SOCIN metu
Diskusijos klausimai:
-Esminės skirtys tarp atskirų AP objektų, t.y. publikacijų, mokslo duomenų ir mokslo ir technologijų infrastruktūrų. Kas svarbiau?
-Žalioji, auksinė ar mišri prieiga prie mokslo duomenų.Ką renkamės?
-Bandomasis OpenAIRE2020 projektas: 7BP projektų rezultatų publikavimas atvirojoje prieigoje naudojant ƒ„auksinio kelio“ galimybes.
-Ko reikia, kad noriai dalintumėmės savo sukauptais duomenimis?


Video

Video embed

Similar resources

Authors: Gintare Tautkeviciene
Publication year: 2015
Language: Lithuanian (LT)
Level of knowledge: Intermediate: able to
Usage rights:

Attribution + Noncommercial + ShareAlike - CC-BY-NC-SA

Audience