Abstract in the original language

Prezentace upozorní na hlavní oblasti podpory, kterou by měla knihovna výzkumné organizace poskytovat v rámci plnění povinnosti otevřeného přístupu. Úloha knihovny bude představena na příkladu politiky otevřeného přístupu v programu Horizont 2020 a s využitím funkcí a služeb systému OpenAIRE.


External Content (the link will open in a new tab)

Authors: Daniela Tkačíková
Publication year: 2015
Language: Czech (CS)
Level of knowledge: Introductory: no previous knowledge is required
Usage rights:

Attribution - CC-BY

Audience