Open research data. Definitions
Title in the original language
Co rozumiemy pod pojęciem danych badawczych?


Article

**Co rozumiemy pod pojęciem danych badawczych?**

Jak są definiowane dane badawcze? Jakiego rodzaju obiekty zaliczamy do tej kategorii? Na świecie funkcjonuje wiele różnych definicji danych badawczych. Bardzo wiele instytucji i organizacji naukowych samodzielnie definiuje dane badawcze, w taki sposób, który im najbardziej odpowiada. Jedna z najszerzej rozpowszechnionych definicji została sformułowana na potrzeby [rządu amerykańskiego w roku 1999](https://www.whitehouse.gov/omb/fedreg_a110-finalnotice) i brzmi następująco:

> “Dane badawcze są definiowane jako zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym, powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych.”

W dalszej części dokumentu z tej definicji są wprost wyłączone obiekty fizyczne (np. próbki laboratoryjne, artefakty). Zdarzają się jednak również takie definicje, które obejmują obiekty fizyczne.
Inny przykład szeroko rozpowszechnionej definicji danych badawczych pochodzi z [Biblioteki Uniwersytetu Bostońskiego](http://www.bu.edu/datamanagement/background/whatisdata/) i brzmi tak:

> „Dane badawcze to dane zebrane, zaobserwowane lub wytworzone jako materiał do analizy, w celu uzyskania oryginalnych wyników naukowych.”

Niezależnie od sposobu sformułowania, większość stosowanych definicji obejmuje bardzo szeroki zakres materiałów najróżniejszego rodzaju. Do danych badawczych zaliczamy zatem między innymi:

* Dokumenty tekstowe, notatki
* Dane liczbowe
* Kwestionariusze, ankiety, wyniki badań ankietowych
* Nagrania audio i video, zdjęcia
* Zawartość baz danych (video, audio, teksty, obrazy)
* Modele matematyczne, algorytmy
* Oprogramowanie (skrypty, pliki wejściowe…)
* Wyniki symulacji komputerowych
* Protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne
* Czasem również próbki, artefakty, obiekty.

Szersze omówienie różnych definicji danych badawczych jest dostępne na stronach [Australijskiego Narodowego Centrum Danych (ANDS)](http://ands.org.au/guides/what-is-research-data.html).

Authors: PON
Publication year: 2016
Language: Polish (PL)
Level of knowledge: Introductory: aware of
Usage rights:

Attribution - CC-BY

Audience