Abstract in the original language

Informační systémy o aktuálním výzkumu (Current Research Information Systems, CRIS) jsou nasazovány ve výzkumných organizacích po celém světě. Umožňují komplexní pohled na informace o výzkumu: výsledky výzkumu (publikace, patenty a jiné výsledky), výzkumné projekty, infrastrukturu pro výzkum, vlastní vědce a výzkumníky, a organizace, které v procesu výzkumu hrají nejrůznější role: vědecké instituce, poskytovatele financí, odborné společnosti, vydavatele, operátora infrastruktury či poskytovatele podpůrných služeb. Systémy CRIS udržují informace o každém jednotlivém objektu v informační doméně výzkumu v bohatém kontextu. Standardním modelem pro tyto systémy je Common European Research Information Format (CERIF). OpenAIRE je evropskou sítí otevřených repozitářů publikací, systémů CRIS a otevřených repozitářů výzkumných dat. Poskytuje mj. centrální infrastrukturu, ve které se koncentrují metainformace o výsledcích výzkumu dostupných v režimu Open Access. Pro podporu výměny dat mezi systémy CRIS a sítí OpenAIRE byl definován aplikační profil CERIF nad protokolem OAI/PMH: OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers. Budou prezentovány příklady podporovaných výměn.


External Content (the link will open in a new tab)

Authors: Jan Dvořák
Publication year: 2015
Language: Czech (CS)
Level of knowledge: Introductory: aware of
Usage rights:

Attribution - CC-BY

Audience